การศึกษาข้อมูลคอมพิวเตอร์

computer

แนวทางการเรียนรู้ศึกษาข้อมูลคอมพิวเตอร์จากอินเตอร์เน็ต

โดยทั่วไปแล้วการเรียนรู้ศึกษาหาข้อมูลทางคอมพิวเตอร์นั้นสามารถทำได้หลากหลายรูปแบบไม่ว่าจะเป็นจากการเรียนรู้หรือการค้าคว้าหาด้วยตัวเอง ซึ่งข้อจกกัดข้อแตกต่างก็มีอยู่ด้วยกัน 2 ประเภท นั้นก็คือ การเรียนรู้นั้นจะเรียนรู้ตามแบบที่อาจารย์สอนในห้องเรียน แต่ถ้าเป็นการเรียนรู้ด้วยตัวเองก็จะเป็นเราจะเจอกับสิ่งใหม่ๆที่เข้ามากที่มีมากมายกว่าในห้องเรียนนั่นก็เพราะว่าความแตกต่างนั้นเราต้องคิดหาทางออกทางแก้ไขให้ได้ไม่ว่าจะด้วยวิธีแนวทางไหนก็ตามแต่ส่วนใหญ่แล้ว เราจะเจอกับสิ่งที่เรียกว่าปัญหาก่อนเป็นส่วนใหญ่และสิ่งที่ตามมาก็คือเราต้องทำยังไงให้ได้รู้ถึงวิธีการทำวิธีการใช้กับสิ่งนั้นๆ การเรียนรู้จากคอมพิวเตอร์มีทั้งข้อดีและข้อเสียแตกต่างกันออกไปนั่นก็เพราะว่า บางคนอาจจะใช้สื่อออนไลน์ทางอินเตอร์เน็ตเพื่อหวังผลประโยชน์กอบโกยเอาแต่สิ่งที่ตัวเองอยากจะได้โดยที่ไม่หวังถึงสิ่งที่ตามมาว่าจะส่งผลร้ายต่อใคร ยกตัวอย่างเช่นการ hack ข้อมูลของธนาคารเพื่อหวังที่จะกดเงินออกมาใช้ได้อยากตามใจชอบ