ระบบปฏิบัติการคอมพิวเตอร์

computer

ระบบปฏิบัติการคอมพิวเตอร์หน้าที่การทำงานมีรูปแบบอะไรบ้าง

โดยทั่วไปแล้วคอมพิวเตอร์นั้นมีการทำงานที่สามารถทำได้หลากหลายรูปแบบ ซึ่งเราสามารถทำได้ด้วยตัวเองหรือจะให้โปรแกรมทำก็ได้ หน้าที่ของระบบปฏิบัติการนั้น จะทำการกระจายข้อมูลต่างให้แต่ละระบบนั้นทำงานไม่ว่าจะเป็น ฮาร์ดแวร์ ซอร์ฟแวร์ ว่าจะอยู่ในหลักการไหนก็แล้วแต่ทั้ง 2 ระบบนี้หน้าที่การทำงานนั้นไม่เหมือนกันแต่มีความเชื่อมโยงเข้ามากันอย่างลงตัวมาก โดยหน้าที่การทำงานก็จะคอยประมวลผลข้อมูลให้ทำงานได้รวดเร็วไม่ล่าช้าในขณะที่ทำงาน เพราะว่าระบบปฏิบัติการคอมพิวเตอร์หน้าที่การทำงานจะขึ้นอยู่กับแผงวงจรภายในคอมพิวเตอร์ที่จะเน้นความไวในการทำงานให้มากขึ้นเหมือนได้เพิ่มขีดจำกัดความสามารถแบบใหม่ที่ใครหลายคนต้องลองได้สัมผัสกับประสบการณ์ข้อมูลประมวลผลแต่เราต้องแยกให้ออกว่า ฮาร์ดแวร์ และ ซอร์ฟแวร์  การทำงานหรือการประมวลผลมีหลายองค์ประกอบที่ทำให้คอมพิวเตอร์เราใช้งานได้ดีและปกติคือระบบภายในต้องมีความเสถียรและนิ่งไม่นั้นจะทำให้ระบบภายใน 2 ตัวเกิดการแกว่งตัวและหาจุดความนิ่งศูนย์กลางไม่ได้