เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์

computer

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์สารสนเทศ

โดยทั่วไปแล้วการเรียนการศึกษานั้นก็ถือว่าเป็นความรู้พื้นฐานเบื้องต้นที่หลายคนต้องได้เล่าเรียน นั้นก็รวมไปถึงความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์สารสนเทศต่างๆ มากมาย ซึ่งจะแบ่งออกเป็น 2 อย่าง ก็คือ ฮาร์ดแวร์ และ ซอฟท์แวร์ ทั้ง 2 ระบบปฏิบัติการนี้ มีหน้าที่การทำงานที่แตกต่างกันออกไปที่คนไทยทั่วไปนั้นรู้จักก็คือระบบข้อมูลการประมวลผลที่ทำหน้าที่คำนวลผลการทำงานเมื่อเวลาเราใช้งานคอมหนักๆ จะเห็นผลอย่างชัดเจนเพราะว่าหากคอมพิวเตอร์ของคุณไม่ดีพอก็จะทำให้ทุกอย่างในการทำงานช้าลงมากมันจะหน่วงๆ และส่งผลทำให้คอมติดๆ ดับๆ ขณะเวลาทำงาน ทั้งหมดก็คือการทำงานของฮาร์ดแวร์ส่วนซอฟท์แวร์นั้นคือระบบชุดคำสั่ง แบ่งเป็น ซอฟท์แวร์ระบบ กับ ซอฟท์แวร์ประยุกต์ หน้าที่ของซอฟท์แวร์ระบบ จะเป็นการคอบคลุมแบบระบบแผงวงจรทั้งหมดในคอมพิวเตอร์ขณะเวลาทำงาน ซอฟท์แวร์ประยุกต์ ความแตกต่างก็คือมันสามารถคอบคลุมแบบระบบแผงวงจรทั้งหมดได้และยังแบ่งความสามารถมีระบายความร้อนในตัวเครื่องคอมของเราได้โดยจะดูดอากาศเข้าไประบายความร้อน